برخی از رفع محدودیت ها پس از پیشروی در علوم ماوراء

1-رفع محدودیت کارهایی که مربوط به زمان و مکان میشود(مانند حرکت سریع بین دو مکان)

2-عبور از موانع و حرکت در آنها

3-رفع محدودیت های بینایی و شنوایی

4-پرواز کردن

5-جا به جا کردن و حرکت دادن اشیاء بدون استفاده از اعضا و تنها با اراده

6-ذهن خوانی و حتی کنترل کردن ذهن دیگران

7-درمان

8-...

/ 0 نظر / 17 بازدید